Arteriografi

Kung Oskars väg 39

222 35 Lund

ARTERIOGRAFI

Vid en arteriografi görs en omfattande riskanalys för hjärt-kärlsjukdomar med hjälp av en arteriograf. Undersökningen tar endast 3 minuter att genomföra och påminner om en vanlig blodtrycksmätning.


Varför ska man göra en arteriografiundersökning?


Åderförkalkning och artärstelhet kan man ha utan att märka av några symptom, och det är två allvarliga blodkärlsförändringar som anses orsaka hjärtinfarkt och stroke.


En arteriografiundersökning mäter elasticiteten i blodkärlen och kan på ett tidigt stadie avslöja om man ligger i riskzonen för att få en stroke eller hjärtinfarkt. Trots bra kolesterolvärden och blodtryck kan man ändå ligga i riskområdet för hjärt- och kärlproblem på grund av ökad stelhet i blodkärlen.


Hur går undersökningen till?


Vid besöket börjar vi med att ta reda på din medicinska bakgrund. Sedan kommer du att vila på britsen i 10 minuter innan mätningen påbörjas. Själva mätningen tar cirka 3 minuter.


Vid undersökningen sätts en överarmsmanschett, som liknar den som används vid blodtrycksmätning, på överarmen. När mätningen startas blåser manschetten upp tre gånger. Det liknar en vanlig blodtrycksmätning och är smärtfritt.


Manschetten är kopplad till en arteriograf som tar fram en mätningsrapport, ett så kallat arteriogram. Den ger mig en övergripande bild av blodkärlens tillstånd, dess elasticitet.


Jag går sedan igenom dina värden och avgör, om det behövs, hur jag kan hjälpa dig att förbättra din hälsa och att förebygga förkalkning av blodkärlen.


Förberedelser inför besöket:


· Låt bli att äta, röra dig och snusa under 3 timmar innan mätningen


· Avstå från alkohol och kaffe under 10 timmar innan mätningen


· Ta ordinerad medicin som vanligt


· Drick ordentligt med vatten

Arteriografiundersökning 

30 min                    490 kr

Boka ditt besök direkt